Thông tin liên hệ :
Anh Long.
Điện thoại: 0941.161.999 – Hotline: 0973.10.86.88
Địa chỉ: Gần bến xe Mỹ Đình.
Websie: https://baibacbip.net